Internett-sikkerhet

I dagens verden er det viktig å ta vare på sikkerheten på nettet. I dette gratis-kurset får du tips og lærer om trygghet på Internett.